Skácel

advokát

JUDr. Josef Skácel

Právo

Start Up
podpora nových projektů a firem

Občanské a obchodní

Majetkové právo

Právo nemovitostí

Stavební právo

Osobnostní práva

Reklama

Dědické právo

Sporná agenda pracovního práva

Exekuce

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (náhrada škody)

Společnost s ručením omezeným

Akciová společnost

Družstvo a společenství vlastníků jednotek

Trestní a přestupkové

Obhajoba v trestním řízení

Právní zastoupení v přestupkovém řízení

Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení

Vyjednávání a zastupování před soudy a správními orgány

Právní porada

Vyjednávání s protistranou

Uzavření dohody

Právní zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení

Zastupování před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva

JUDr. Josef Skácel

Reference/ projekty

Karel Robert Blažek

Milan Šteindler

Pavel Vítek

BMWBychl

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Beltissimo

Český svaz házené

Euroseal

FCB Prague

Pekárny a cukrárny Klatovy

Dracula (muzikál)

IKEA - napojení areálu na pozemní komunikace

Sazka aréna

JUDr. Josef Skácel

Profil

absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy

člen České advokátní komory

člen Unie obhájců České republiky

člen kárné komise České advokátní komory

v letech 2007/2009 člen dozorčí rady Budějovický Budvar, n.p.

v letech 2011/2012 člen představenstva Krajská nemocnice Liberec, a.s.

JUDr. Josef Skácel

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Josef Skácel

Londýnská 674/55
120 21 Praha 2 – Vinohrady

DS 5zngd4g

tel 222 510 144
fax 222 510 143

akskacel@skac.cz
www.skac.cz

© fotografie Antonin Kratochvil